Fiscal Gest
Bisbe Palau, n.19 baixos
Tel: 977 60 94 41
Fax: 977 60 72 07
E-mail:
carles@fiscal-gest.com
  > Avis Legal

Carles Barrachina Cros
Tècnic Tributari.
Diplomat en Dret Tributari i Assessoria Fiscal.
Membre de l'Associació Professional de Tècnics
Tributaris de Catalunya i Balears.

BARRACHINA CROS, ASSESSORAMENT I SERVEIS, S.L.
CIF B-43.604.693


Àrea gestió comptable:

 • Gestió i control de PYMES.
 • Comptabilitats i llibres de registre per a:
  • Societats limitades.
  • Societats anònimes.
  • Societats SLNE.
  • Cooperatives i societats laborals.
  • Empresaris individuals.
  • Societats civils, comunitats de bens, etc.

En estimació directa i estimació objectiva (mòduls).

Àrea tributària - fiscal:

 • Elaboració de declaracions d'impostos de: IRPF, Patrimoni, Impost de Societats, IVA, Derivats d'Operacions amb la CEE (Intrasat, etc.), Impostos Especials, autonòmics o altres.

Àrea de consultoria:

 • Anàlisi i determinació del règim de tributació escaient en cada cas. Estudi de fòrmules de finançament per inversiones en actius empresarials.
 • Plans de viabilitat i reestructuració empresarial.
 • Informes d'origen i aplicació de fons, càlcul de punt mort, etc.
 • Assistència y representació en inspeccions tributàries.
 • Control pressupostari i anàlisi de balanços, amb seguiments periòdics.
 • Anàlisi, contestació i seguiment de recursos:
  • En reposició davant l'Administració.
  • Davant el TEAR.
 • Consultoria tècnica tributària per a empresaris i per a particulars.

Àrea mercantil:

 • Constitucions de Societats, AIE, UTE, modificacions (compres o vendes d'accions, canvis de denominació, de domicili, d'administradors, etc.), liquidacions i dissolucions, fusions, escissions.
 • Elaboració de memòries, balanços, informació mediambiental, etc.
 • Teniduria de llibres oficials (Actes, Socis...).

Gestions diverses:

 • Constitució o cancel·lació d'hipoteques, condicions resolutòries, embargaments...
 • Declaracions Obra Nova, segregacions, agrupacions de finques.
 • Tràmits amb Ajuntaments, BASE, Cadastre, Generalitat.
 • Contractes d'arrendaments de locals, vivendes o negocis.
 • Contractes entre promotors i contractistes, de representació comercial, d'execució d'obra, etc.
 • Constitucions de comunitats de propietaris, associacions i similars.

 

 

 

Qui som? On som?Àrea Fiscal i Comptable Altres ServeisEnllaçosAvís LegalContacte